Boucherie Distribution, Lomme (FR)

Boucherie Distribution, onderdeel van de Henri-Boucher group van ambachtelijke slagers, is verantwoordelijk voor de logistieke keten die de nodige grondstoffen levert aan de 97 verkooppunten in Frankrijk.  

Voor de uitbreiding en de renovatie van de bestaande logistieke hub in Lomme bij Rijsel, doet de groep beroep op de expertise van Isocab Construct.  

Het grootschalige project werd in twee fasen uitgevoerd.  

In een eerste fase zijn alle bestaande scheidingswanden verwijderd om de betonnen beschermbanken te kunnen verwijderen. Vervolgens hebben we nieuwe scheidingswanden geplaatst volgens een nieuw en geoptimaliseerd lay-outplan. Dit laatste verzekert een betere in- en uitstroom van de goederen alsook de maximale naleving van de juiste temperatuur voor het vlees en DLC normering.  

De zones werden gedefinieerd om het werk van de operators bij het voorbereiden en de verwerking van de orders te vergemakkelijken. Er werden eveneens automatische schuifdeuren geïnstalleerd met detectie die bijdragen aan een optimaal energieverbruik van de koeling en verlichting.  

Isocab Construct is erg trots op deze mooie samenwerking. We willen Boucherie Distribution bedanken voor het vertrouwen die zij in ons gesteld hebben.  

Onze klanten